Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Edition Tilli Oy
Y-tunnus: 2252416-3
Kotipaikka Helsinki
Puhelin 0400 459 357
Sähköposti johann.tilli@editiontilli.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Johann Tilli
Puhelin 0400 459 357
Sähköposti johann.tilli@editiontilli.fi

Henkilörekisterin nimi

Edition Tilli OY:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Edition Tilli OY:n asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen.
Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä johann.tilli@editiontilli.fi tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta.

Rekisteröitävät tiedot

Edition Tilli OY:n asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– asiakasnumero
– yrityksen nimi
– yhteyshenkilön nimi
– katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
– y-tunnus
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– kotisivujen osoite
– verkkotunnuksen/webhotellin palveluntarjoaja

Säännönmukaiset tietolähteet

Edition Tilli OY:n asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat laskutustiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Edition Tilli OY:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.